TILBEHØR

KONSTRUKSJON AV EN MARINA

SF Pontona har med sine store erfaring og innovative legning en lang merittliste av å stadig bygge stadig større flytende betongkonstruksjoner. I vår hovedfabrikk i Wallhamn på Tjörn, har vi tilgang til en dypvannskai, plassen er perfekt for å levere spesialbygde flytende konstruksjoner. Vi leverer pontonger med lastebil, fartøy eller på lektere for videre transport.

Når du tenker på flytende konstruksjoner, er den eneste begrensningen din fantasi. Verden er full av ulike eksempler på konstruksjoner som ble bygget for lenge siden, men fellesnevneren for alle er betongkonstruksjonen. Det er den eneste teknikken for en utprøvd og langvarig flytende løsning. Spesialløsninger finnes i mange ulike format – en flytende badstue, flytende båthus, flytende helikopterplattform, flytende scene, terrasser og gangbroer/kjørebroer er bare noen ulike eksempler. Hver konstruksjon bygger på en flytende plattform, disse finnes i mange ulike størrelser og former.

SF Pontona kan bygge ulike løsninger med ulike mål med et gitt fribord, rett fra tegnebordet. Flytende hus, flytende hotell, flytende restauranter, dykkeplattformer, brygger for cruiseskip, eventplattformer, bensinstasjoner, fergeleier, oppdrettsanlegg… alt dette har vi allerede gjort.

Tredekke
Landganger
BOMMeR
Tilbehør
Utstyr
Sikkerhetsutstyr

Tredekke

Vi tilbyr en rekke ulike dekkalternativ til våre pontonger. Tre er det mest tradisjonelle av alle dekkmaterialer, SF Pontona bruker et behandlet trevirke tilpasset for marine applikasjoner. I løpet av de siste årene har et antall produsenter gjort komposittdekk, noe vi allerede har testet ut og levert på våre pontonger. Komposittmaterialet produseres til stor del av gjenvunnet plastprodukter som formes til paneler av lignende størrelse og tykkelse som tre.

Landganger

Landgangen er forbindelsen mellom land og eventuell flytende struktur og tar opp forskjellen mellom høy- og lavvann. Ettersom det er en stiv konstruksjon må festepunktene håndtere de bevegelsene som finnes i en flytende konstruksjon på den ene siden og et fast landfundament på den andre siden. Her må man også ta hensyn til eventuelle tidevannsforskjeller. SF Pontona leverer landganger i galvanisert stål og i aluminium. Lengdene strekker seg fra 4 meter opp til 30 meter. Bredden varierer fra 1,2 meter til 10 meter. Landgangen skal være stabil å gå på, standardbredden er 1,2 respektive 1,5 meter. En 4-meters landgang kan fungere uten rekkverk, men 6 og 8 – meters landganger bør ha et eller to rekkverk.

Bommer

Det å fortøye en båt mellom to bommer er uten tvil den mest behagelige og sikreste fortøyningsmåten som finnes. Det muliggjør en enkel fortøyning med en minimal besetning. I SF Pontona sitt utvalg av bommer inngår bommer i galvanisert stål, aluminium og betong, i lengder fra 4,5 meter opp til 20 meter. For større fartøy/yachter anbefaler SF Pontona bruk av gangbare bommer. Våre betongbommer er den ultimate løsningen.

Tilbehør

Det moderne sjølivet krever en stor mengde tilbehør for at det skal flyte på og fungere bra i havnene. Ved å designe pontongene fra start med dette i tankene muliggjør dette effektive løsninger på disse utfordringene. En korrekt løsning for distribusjon av tjenester som strøm og vann bør være sikker, lett å vedlikeholde og også forbedre det marine miljøets utseende.

Utstyr

I den avsluttende designfasen er det viktig å utstyre pontongene med alt innstøpt materiale. Det å for eksempel legge til en 5-tons puller krever at festene er laget med beslag av rustfritt stål, og er tilstrekkelige forsterket for å kunne klare hele belastningen. Det å fra start begynne å montere hylser til å feste for eksempel lysstolper eller annet utstyr er en mye bedre løsning enn å borre etterpå. Gjennom å velge SF Pontona som din leverandør kan du dra nytte av årtier av erfaringer av hvordan du designer akkurat ditt prosjekt og være sikker på at alt er gjennomtenkt for å fungere på beste mulige måte i mange år.

Sikkerhetsutstyr

På en flytebrygge finnes det alltid en risiko for at noen faller i vannet. Om det skjer minskes risikoen betraktelig om sikkerhetsutstyr slik som stiger, båtshaker og livbøyer med mere er plassert på riktige steder. SF Pontona kan hjelpe deg å finne riktig utstyr og designe ditt prosjekt med sikkerhetsaspektet i fokus.

Ønsker du en oppgradering av ditt anlegg?

Kontakt oss for TILBEHØR OG RESERVEDELER