Holdbarhet

MILJØET SOM VI ELSKER

SF Pontona verner om miljøet. Ikke minst det maritime miljøet. Kontinuerlig forskning og utvikling med fokus på lettere produkter som kan produseres med mindre CO2 – utslipp, produksjon av produkter med lengre levetid, enda mindre vedlikeholdsbehov, listen kan gjøres lang. Med over 100 år i bransjen er vi en del av norsk båtliv, og for at båtlivet skal kunne gå videre til kommende generasjoner må utviklingen fortsette.

SLIK BYGGER VI HOLDBART

Vi lever etter tesen at jo lenger våre produkter holder, desto mindre påvirkes miljøet. Vi jobber stadig for å bli bedre. Vi har en god dialog med kunder og myndigheter for å kunne imøtekomme krav og behov. Hensynet til miljøarbeidet skal gjennomsyre hver enkelt del av virksomheten og skal vektlegges i alle beslutninger. Vi jobber også med et program for gjenvinning av utrangerte betongbrygger. Det opprinnelige miljøet skal lett kunne tilbakeføres til utgangspunktet.

VEDLIKEHOLD – EN VIKTIG DEL

Hvis en betongbrygge skal holde over tid, er vedlikehold av bryggen en viktig del. Mye av det vi leverer er tilnærmet vedlikeholdsfritt, selv i de mest utsatte miljøene. Det vil være komponenter som trenger utskiftning med tiden, som for eksempel forankringsline, kjetting, hylser og bolter. Ta kontakt med SF Pontona ved behov for deler.

Ønsker du en oppgradering av ditt anlegg?

Kontakt oss for TILBEHØR OG RESERVEDELER