FORANKRING

Det å dempe bølgeenergien uten å skade konstruksjonen er en stor utfordring. Basert på vel utprøvd teknikk allerede ved konstruksjonen av pontonger og koblinger, må alle installasjoner tilpasses til strømmer, tidevann, bølgeeksponering og en rekke andre spesifikke forhold knyttet til beliggenhet. Det som skiller SF Pontona fra andre produsenter er at ut over disse forholdene, er hvert prosjekt vi bygger designet med en overlevelsestanke. SF Pontona er fortsatt der, etter stormen.

PÅLEFORANKRING
FORANKRING
KOBLINGSYSTEM
PÅLEFORANKRING

Når nivåforskjellene er store kan man ønske å forankre de flytende pontongene med påler som rammes ned i havbunnen. Dette gjør at pontongene kan stige og synke med vannivået. Flytende bølgebrytere eller pontonger er i disse tilfeller forankret på plass med enten interne eller eksterne påleforankringer. Det å utforme rett dimensjonert påleforankring for hvert prosjekt er naturligvis avgjørende.

FORANKRING

SF Pontona tilbyr nå en ny teknikk som har blitt utviklet for ankring i vanskelige tilfeller, slik som avsidesliggende plasser eller på store vanndybder (opp til 50 meter). Ved forankring av flytende pontonger og bølgebrytere er teknikken for å forsikre at en forankret bølgebryter eller betongpontong blir liggende på ønsket plass, uavhengig av hvilke krefter den blir utsatt for. Dette oppnås gjennom å forsikre at krefter som påvirker pontongen fordeles på en slik måte at pontongen forblir uskadd, selv under de tøffeste forhold. Forankring kan også utføres gjennom at påler rammes ned i havbunnen. De flytende bølgebryterne eller pontongene er i disse tilfeller sikret på plass med enten eksterne eller interne påleforankringer.

Forankring kan også utføres med hjelp av skruforankring som skrues fast i havbunnen, hvor kjetting, tau eller Seaflex-kabler kan festes. I samtlige tilfeller må forankringen utformes for de krefter som forventes. Det å utforme en korrekt forankringsløsning for hvert enkelt sted er meget viktig. SF Pontona benytter alle tilgjengelige beregningsmetoder som underlag, men kommer alltid til uten unntak å tilpasse all opparbeidet erfaring fra tusenvis av ferdige prosjekt, før vi bestemmer seg for rett forankringsløsning.

KOBLINGSYSTEM

SF Pontonas-wirekobblinger er topp moderne betongpontongkoblinger spesielt designet for å koble sammen verdens sterkeste betongpontonger. Våre wirekoblinger presterer på tusentals plasser rundt om i verden hver eneste dag.

Det å koble sammen to eller flere betongpontonger er en kompleks oppgave, kompleksiteten vokser nesten eksponentielt med økende belastning. Tyngre pontonger, større bølger, større båter og høyere vindhastighet øker belastningen på forbindelsene mellom pontongene. SF Pontonas koblingssortiment er en meget viktig del av SF Pontona – systemet ettersom de tillater at lange pirer kan konstrueres i separate enheter som senere kobles sammen uten å gå på kompromiss med pirens strukturelle styrke.

Hver wirekobling er utformet til å være tilstrekkelig sterk til å dempe betongpontongene eller de flytende bølgebryterne sideveis, samtidig som de gir strukturell avlastning til samme kropper gjennom å tillate horisontal bevegelse og dermed fungere som gigantiske hengsler.

Med en lang pir og lange bølger krever den sterke begrensninger av horisontell bevegelse ved bruk av normale koblinger avlastning av vindkraften. I SF Pontona sitt koblingssortiment er løsningen på denne utfordringen å introdusere sentrumskobling. Dette brukes vanligvis ved hver tredje enhet i en lengre pirstruktur.

Under årenes løp har mange ulike designparameter blitt innarbeidet i vår nåværende design av koblinger; enkel montering, enkel utskiftning, vedlikeholds skjema, reservedelsminimering for å nevne noe. Mellom de rustfrie utsparingene på to pontonger / bølgebrytere side om side er en horisontal gummisylinder plassert. Gummien absorberer støt og holder pontongene fra hverandre ved tung belastning.

Fra en CrossBox, videre gjennom gummisylinderen og inn i CrossBoxen på neste pontong ledes wiren og festes med to muttere, én i hver ende. I dag har hver wire som brukes i vårt koblingssortiment korrosjonsbeskyttende fett innkapslet inne i krympede gummihylser. Dette forlenger livslengden betraktelig sammenlignet med ubeskyttede wire. Etter forventet levetid kan hver wire byttes ut, én av gangen uten at pontongene må kobles fra hverandre.

SF Pontonas koblingssortiment håndterer alle typer av ulike konfigurasjoner, slik som L- og T-konfigurasjoner. Med tillegg av flere wire kan vi håndtere større pontonger og tyngre belastninger, fortsatt vel innenfor våre omfattende beregningsmodeller. Gjennom å arbeide med denne teknikken kan vi i dag produsere hvilken vinkel som helst og koble sammen pontongene sterkt og elegant designet.