Bølgebryter

Ditt bryggeanleggs ytre beskyttelse

En bølgebryter er en beskyttelse for en havn. Den kan utsettes for enorme krefter når en storm eller orkan slår mot havnen. SF Pontonas flytende bølgebryter har blitt testet i årevis verden rundt i full skala stormer, orkaner og tyfoner. Siden den første flytende bølgebryteren ble installert for nesten 40 år siden, har SF Pontona installert flytende bølgebrytere på en rekke ulike steder som ofte er utsatte for ugunstige forhold, i alle klimasoner og ekstreme geografiske områder. Vårt sortiment av flytende bølgebrytere har blitt testet hardt og fra de tilfellene studerer vi, lærer oss og forbedrer vår teknikk. Hver bølgebryter er unik og derfor spesialbygges hver pontong først etter at oppdragsgiver har godkjent tegningen, kalt «shopdrawing», det innebærer at våre kunder får sine pontonger bygd etter deres eksakte spesifikasjoner.

SFBW300
SFBW400
SFBW500
SFBW600
SFBW800
SFBW1000

Hvorfor bølgebryter?

Det er med stolthet at vi presenterer vårt nåværende sortiment av bølgebrytere. Det er resultatet av all erfaring vi har samlet helt fra vår første bølgebryterinstallasjon. Vår tillit til våre bølgebrytere kommer fra at vi vet at våre produkter har blitt og blir testet hver dag, året rundt, verden over og kunnskapen herfra studerer vi, lærer vi av og gjør at vi kontinuerlig forbedrer vår teknikk.

SF Pontonas flytende bølgebrytere har blitt testet til de ytterste grenser av stormer, orkaner og tyfoner i alle deler av verden. Siden den første flytende bølgebryteren ble installert for nesten 40 år siden har SF Pontona installert flytende bølgebrytere på en rekke ulike steder, der de blir utsatt for tøffe forhold, på dype og grunne vann og i alle tenkbare klimasoner.

SF Pontona leverer et komplett sortiment av flytende bølgebrytere med bredder fra 3 til 10 meter. Vårt designteam hjelper deg å utforme eksakt den riktige konfigurasjonen for akkurat din beliggenhet, samt ikke minst ta frem en sterk, pålitelig og kostnadseffektiv forankring til din bølgebryter.

SF Pontonas bølgebrytere er designet for laveste mulige vedlikeholdskostnad, med lett tilgjengelige inspeksjonspunkter, lett utbyttbare koblingswire og vedlikeholdsfrie rustfrie hylser og bolter.

De tre viktige punktene

Alle betongpontonger demper innkommende bølger, men det er veldig viktig å skille mellom en flytende bølgebryter og en betongpontong. Flytende bølgebrytere og betongpontonger er forskjellige på tre viktige punkter: styrken på armeringen, holdbarheten på koblingene og forankringen. En normal betongpontong skal først og fremst håndtere belastningen fra direkte bølge- og vindkrefter. En bølgebryter er utformet for å holde tilbake bevegelsen hos de flytende bølgebryterelementene den en tilkoblet til.

Når den gjør dette dempes bølgen effektivt og energien fra bølgen forvandles til bølgebryterens bevegelsesenergi. Når bølgeenergien overstiger det maksimale av hva bølgebryteren kan ta opp, må bølgebryteren utformes slik at den tillater at overskuddsenergien passerer uten at bølgebryteren skades. Dette ettersom designen av pontongens kapasitet er av største betydning når man bygger flytende bølgebrytere.

Det er ingen tilfeldighet at SF Pontonas flytende bølgebrytere har et verdensomkjent godt rykte.

Hele vårt konsept med flytende bølgebrytere er bygd på tre viktige punkter:

Vi har meget kraftig forsterkning rundt forankringsbøylene på pontongene. SF Pontonas forankringsbøyler er konstruert og forsterket på en slik måte at hele bølgebryteren kan løftes med en eneste ring.

Vårt koblingssystem bestående av koblingsbrønner med tunge stålplater, rustfrie utsparinger, koblingswire innsmurt i marinbeskyttelsesfett og tunge gummisylindere. Koblingssystemet er også så allsidig at vi kan bruke sentrumskoblinger, alt for å eliminere vridningsbelastningene som kan oppstå på lengre installasjoner eller seksjoner som brukes for å bygge spesifikke vinkelkonfigurasjoner.

Vår forankringsteknikk bygger på et forankringssystem med tunge kjettinger og betongankere. Kjettingen er koblet til kjettingbøyler med sjakkel og en «bridlering» som vises under. Når kreftene på kjettingen øker da dras koblingen nedover under belastning, den totale kraften ved «bridleringen» gjør at pontongene dras sammen, mens de fortsatt holdes fra hverandre av gummisylinderne. Enda et punkt som viser at SF Pontona ligger i forkant når det gjelder tunge bølgebrytere. Vi har beregningsmodeller for hvilken bølgebryter du trenger til ditt prosjekt.

SFBW300

SF300 er en 3 meter bred bølgebryter i helbetong. Utfra vår erfaring er 3 meter bredde et minimum for å få effekt av turbulenskammeret «vinger» under pontongen. SF300-serien er utviklet gjennom 35 år og er nå et meget velprøvd produkt som fungerer på utsatte plasser.

PRODUKTBLAD

SFBW400

SF400-serien er en meget veltestet bølgebryter. Den brukes i dag på alle verdens hav. SF400-serien har vært under kontinuerlig utvikling de seneste 30 årene og har overlevd alle de stormer og orkaner den har vært utsatt for. Dette kommer av vårt helt unike system, som er designet for å absorbere og fordele påkjenningen når belastningen øker enormt i forbindelse med store stormer.

SF400-serien har som alle våre bølgebrytere dobbel armering forsterket med markedets tykkeste overdekning av betong, noe som garanterer en sterk pontong med meget lang livslengde. Mengden armert betong i en bølgebryter er lett å sammenligne med andre gjennom helt enkelt å kontrollere vekten.

SFBW500

SF500-serien er en 5 meter bred supersterk bølgebryter som ofte finnes som en ytre beskyttelse for ulike havneanlegg. SF500-serien ble opprinnelig utviklet for USAs østkyst der våre installasjoner regelmessig utsettes for de brutale orkanene som plager kysten under høstsesongen. Det at vår SF500-serie overlever dette, skyldes vårt unike koblingssystem som absorberer og fordeler kreftene når belastningen øker under kraftige stormer.

Enkelt uttrykt kan man si at når en SF500 bølgebryter er under press er det gummisylindrene i koblingene som håndterer spenningen, og ikke vaierne. Betongen rundt koblingene utsettes først og fremst for trykkrefter, og ikke spenninger. Dette gjør våre bølgebrytere unike og vår SF500-serie er den fremste flytende bølgebryteren som produseres i dag.

Vi kan nå produsere de i hvilken vinkel som helst og vi kan utstyre pontongene med i stort sett hvilke komponenter som helst, etter som at vi i prinsippet bruker samme standardiserte tekniske løsninger som alle er nøye testet.

SFBW600

Geometrien på denne pontongen i kombinasjon med våre patenterte koblinger og et avansert forankringssystem, gjør vår flytende bølgebryter til en utmerket bølgebryter. Våre bølgebrytere har gradvis blitt utviklet gjennom årene. Fra mindre størrelser i starten og nå med en bredde på 6 meter, er det en av de største modellene av flytende bølgebrytere på markedet. Bølgebryterne fra SF Pontona er helbetongpontonger med alle sine fordeler med høy stabilitet og bæreevne.

Pontongens betong- og styroporkonstruksjon gir mye bæreevne, noe som praktisk talt gjør den usenkbar. Som et resultat av bruken av materialer med høy kvalitet, i kombinasjonen med en nøye produksjonsprosess, har pontongen en lang levetid. Hver bølgebryter er forberedt for ulike strøm- og vanninstallasjoner. Normalt forankres bølgebryterne med hjelp av kjetting, sjakkel og betongankere, men det går bra å benytte for eksempel kraftig påleforankring. Denne bølgebryteren kan virkelig benyttes på mange plasser der potensialet til en meget stabil og sterk bølgebryter kommer til sin rett.

SFBW800

Geometrien på denne pontongen i kombinasjon med våre patenterte koblinger og et avansert forankringssystem, gjør vår flytende bølgebryter til en utmerket bølgebryter. Våre bølgebrytere har gradvis blitt utviklet gjennom årene. Fra mindre størrelser i starten og som nå med SFBW800 med en bredde på 8 meter, er det en av de største modellene av flytende bølgebrytere på markedet. Bølgebryterne fra SF Pontona er helbetongpontonger med alle fordelene av høy stabilitet og bæreevne.

Pontongens betong- og styroporkonstruksjon gir en meget stor bæreevne, noe som praktisk talt gjør den usenkbar. Som et resultat av bruken av materialer med høy kvalitet, i kombinasjonen med en nøye produksjonsprosess, har pontongen en lang livslengde. Hver bølgebryter er forberedt for ulike strøm- og vanninstallasjoner. Normalt forankres bølgebryterne med hjelp av kjetting, sjakkel og betongankere, men det går bra å benytte for eksempel kraftig påleforankring. Denne bølgebryteren kan virkelig benyttes på mange plasser der potensialet til en meget stabil og sterk bølgebryter kommer til sin rett.

SFBW1000

Geometrien på denne pontongen i kombinasjon med våre patenterte koblinger og et avansert forankringssystem, gjør vår flytende bølgebryter til en utmerket bølgedemper. Våre bølgebrytere har gradvis blitt utviklet gjennom årene. Fra mindre størrelser i starten og som nå når en bredde på 10 meter, denne flytende bølgebryteren er den største flytende bølgebryteren på markedet.

Pontongens betong- og styroporkonstruksjon gir en meget stor bæreevne, noe som praktisk talt gjør den usenkbar. Som et resultat av bruken av materialer med høy kvalitet, i kombinasjonen med en nøye produksjonsprosess, har pontongen en lang livslengde. Hver bølgebryter er forberedt for ulike strøm- og vanninstallasjoner. Normalt forankres bølgebryterne med hjelp av kjetting, sjakkel og betongankere, men det går bra å benytte for eksempel kraftig påleforankring. Denne bølgebryteren kan virkelig benyttes på mange plasser der potensialet til en meget stabil og sterk bølgebryter kommer til sin rett.