TRYGG HAVN

FLYTEBRYGGE, BØLGEBRYTER ELLER SPESIALPONTONG AV BETONG? VI HJELPER DEG!

La oss på SF Pontona hjelpe deg. Fortell hva du vil ha, så skreddersyr vi en løsning for deg. En løsning som holder i all slags vær, som har lave vedlikeholdskostnader og en beundringsverdig finish. Vi prosjekterer, transporterer og installerer. Alt til en fast pris og levert til avtalt tid.

KONSTRUKSJON – VI TAR ALLTID UTGANGSPUNKT I PLASSEN

Har du et prosjekt på gang og er usikker på utformingen? Kontakt oss på SF Pontona så bistår vi deg med beregninger, layout og andre viktige vurderingsgrunnlag. Med vår lange erfaring og kunnskap i bransjen, står vårt engasjerte designteam klare for å hjelpe deg med ditt prosjekt. Det å kjøpe en flytebrygge er en kompleks prosess som krever en rekke ulike beslutninger og avveininger. SF Pontona har under årenes løp gjennomført mengder av prosjekt fra stort til smått over hele landet. Vi hjelper deg å designe, tegne, beregne og gjennomføre ditt prosjekt.

Som regel begynner prosessen med et besøk på plassen etterfulgt av en analyse av geografisk beliggenhet, vind, bølge- og vannvariasjoner. Ut i fra dette og dine ønsker om bryggens funksjon, utarbeider vi en pontongløsning og en forankring. Etter det kommer alle de mindre spørsmålene om bryggens utstyr, kryssholt, strømstolper og fortøyningsbommer. Når bryggen er designet, tegner vi opp «shop drawings» på din pontong som du godkjenner og signerer. Deretter bygger vi pontongen i vår fabrikk i henhold til de avtalte spesifikasjonene. Som kunde får du en totalpris inklusiv transport og installasjon og du får en leveringstid.

PRODUKSJON – FULL KONTROLL I VÅR EGEN FABRIKK

På Tjörn, midt på den svenske vestkysten ligger vår hovedfabrikk, SF Marina Wallhamn. Innenfor industrihavnens område har vi mulighet til å slepe pontonger eller sende de direkte med båt. SF Marina Wallhamn produserer først og fremst pontonger for Nord – Europa, men også en rekke spesialbestillinger til andre deler av verden. Gjennom årene har vi lykkes med å finne en bra balanse mellom det konvensjonelle håndverksmessige og en rasjonell industriproduksjon.

Vår fabrikk har en unik erfaring i å støpe flytende betongkonstruksjoner. Standardprodukter produseres rasjonelt og kostnadseffektivt for å ofte settes på lager, slik at vi raskt kan levere under høysesong. Naturligvis produserer vi også en mengde av spesifikke kundetilpassede pontonger. Hver pontong støpes i henhold til en spesifikk «shop drawing», hvor alle inngående komponenter har blitt spesifiserte i samarbeid med kunden. Som kunde har du det siste ordet om hvordan du vil at din pontong skal se ut.

All produksjon og alle kvalitetsparameter dokumenteres i vårt kvalitetssikringssystem. Det gjør også de inngående komponentene. Betong, styropor og armering leveres kun av etablerte, kvalitetsikrede leverandører. Våre pontonger er unike i sitt slag og kun gjennom et nært samarbeid med våre leverandører, kan vi kontinuerlig forbedre våre produkter og vår produksjon.

Nærheten til kai gjør at fabrikken kan sjøsette og kontrollere hver pontong før levering. Dett er viktig når man produserer kundetilpassede pontonger som ofte kan trenge betydelige forsterkninger på ulike steder. Det at pontongen er korrekt balansert er viktig for en effektiv installasjon på plass, men også for installasjonens levetid.

INSTALLASJON OG SERVICE

Ingen flytende havn, uansett størrelse er bedre enn hva installasjonen av havnen tillater at den blir. SF Pontona har både egen og ekstern personell som installerer våre havner. Ved hver installasjon dokumenteres viktige parametere slik som vinklene på forankringen, kjettinglengder og innspenningskrefter.

Alle bryggeanlegg må vedlikeholdes for å kunne sikre en god og sikker funksjon under en lang livstid. Vårt bryggesystem er bygget for kostnadseffektivt vedlikehold med begrenset behov for arbeidstimer. Du kan alltid ta kontakt med SF Pontona for å få vedlikehold- og servicearbeid utført på ditt anlegg. Vi garanterer at arbeidet blir profesjonelt utført og at alle komponenter som byttes ut erstattes med kvalitetsdeler. Har du en brygge som trenger reservedeler? Ta kontakt med SF Pontona.

Flytbrygga

KVALITET

SF Pontona jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess. Det er ikke bare produktene vi produserer som kvalitetsikres, men også de inngående komponentene dokumenteres omsorgsfullt for å sikre sporbarhet alle ledd. Kvalitet for oss er også at du får tak i reservedeler til din brygge om 5, 10 eller 20 år. Det viktigste kvalitetsstempelet for oss er hvordan du opplever oss som partner i prosessen fra idé til ferdig anlegg, og hvordan du opplever det ferdige anlegget. Vi har et stort fokus på å ha fornøyde kunder.