Hvor stor flytebrygge får man ha?

Hvor stor flytebrygge man får ha bestemmes av byggetillatelsen. Om man bortser fra byggetillatelsen, som man må ha, så demper en større og bredere betongflytebrygge innkommende bølger på en bedre måte.

Du må alltid kontakte kommunen for å avklare hva som gjelder angående byggetillatelse for din brygge. SF Pontona kan ivareta søknadsprosessen.

hur stor flybrygga