Hva er forskjellen på en trebrygge eller betongbrygge?

En betongbrygge er bygget opp av betong, armering og styropor. Den er usenkbar. En trebrygge er enten en tre/betongbrygge med betongflotører og et tredekke som holder alt sammen. Det finnes også forskjellige pålebrygger i tre eller stål/tre.

skillnaden på flybrygga av betong och trä